Czerwonak – Metropolitalny System Informacji Przestrzennej (MeSIP)

MeSIP jest ogólnodostępną i bezpłatną platformą internetową, na której będzie można znaleźć aktualne informacje

dotyczące przestrzeni z terenów jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenia Metropolii Poznań.